Goed transportbeheer speelt in op iedere planningswijziging


Hoe belangrijk ook, transport blijft slechts een schakel in de hele productie- en waardeketen. Dit houdt in dat transportbeheer rechtstreeks afhankelijk is van de hoeveelheden, timing en transportcapaciteit. Die kunnen onverwacht wel eens verschillen of last-minute veranderen. Door steeds gevat te schakelen naar de meest doeltreffende strategie voor ieder afzonderlijk transport, gaat er geen cent verloren en blijven ook de ecologische voetafdrukken minimaal.Onvoorziene wijzigingen: geen paniek!Stel: Een bepaald productieprogramma werd ingepland om x-aantal hoeveelheden eenheden te produceren en die tegen een bepaalde datum naar een distributiefaciliteit te vervoeren. Onvoorziene wijzigingen in dit productieprogramma resulteren echter in een aanzienlijke vermindering van het aantal eenheden, wat dan weer direct gevolgen heeft voor de benodigde transportcapaciteit.

Waar dit productiebedrijf eerst voldoende ruimte had begroot om een bepaald aantal eenheden te verplaatsen, betekent deze reductie: ofwel een langere doorlooptijd (tot wanneer een volle vrachtwagen of container kan worden verscheept), ofwel een inefficiënt gebruik van capaciteit, waarbij een halve of minder dan een halve vrachtwagen of container wordt ingezet.

Dit hoeft niet zo te zijn. Een adequaat transportbeheer geeft planners en managers namelijk de mogelijkheid om zich aan deze operationele verschuivingen aan te passen. Dit doen ze door de beste routes, transportmodi en afleveringsperiodes te identificeren. Zo voorkomen ze dat er tijd en middelen verloren gaan bij het integreren van deze veranderende variabelen in de aangepaste strategie.Transportbeheer is communicatieAlles valt of staat met een goede aftoetsing van eventuele wijzigingen en de oplossingen hiervoor. Hamofa Logistics houdt steeds de vinger aan de pols, waardoor we bij een verandering gevat ingrijpen om alsnog de beste oplossing voor te stellen. Dit doen we in overleg, waarbij we vanuit onze specifieke en brede knowhow rond transportbeheer meedenken met de klant. Onze wereldwijd verzamelde data en kennis bieden hierbij natuurlijk een onschatbare surplus. Via onze machine learning worden er al snel diverse scenario's digitaal gegenereerd. De voordelen zijn talrijk: oplossingen worden op maat van de omstandigheden aangeboden, inspraak van de klant garandeert dat de beoogde doelen gehaald worden, tegenslagen worden opgevangen. Wanneer er zich ergens in de keten een onverwachte wijziging voordoet, houden wij de ketting gesmeerd!