Meet the team ofHamofa Logistics

Hamofa Logistics bestaat in de eerste plaats uit mensen. Hieronder vindt u een dwarsdoorsnede van contactpersonen die u met veel plezier en toewijding ter wille staan:

Will Hoeben

Management

+32 11 440 540 NL-FR-EN-DU

José D'Andola

Internationaal vervoer/Duitsland

+32 11 440 550 NL-FR-EN-DU-ES

Bart Nijsen

Expeditie

+32 11 440 553 NL-FR-EN-DU

Thomas Arent

Expeditie

+32 11 440 556 NL-FR-EN-DU-PL

Jorre Mooens

Distributie/Warehouse

+32 11 440 567 NL-FR-EN-DU

Reinhilde Roemers

Administratie & Boekhouding

+32 11 440 561 NL-FR-EN-DU

Karen Rijnders

Boekhouding

+32 11 440 561 NL-FR-EN-DU

Hoeben-Hamofa Logistics:familiesaga wordt succesverhaal

Met onderstaande tijdlijn schetsen we u een beeld van de historie van Hamofa Logistics.
1961
1981
2011
2018

1961 - Het ontstaanHoe kwaliteit tot groei leidt

Toen Dhr. Peter Hoeben (1921-2010) in december 1961 startte met zijn ‘Vervoeronderneming Hoeben PVBA’, had hij wellicht nooit gedacht dat dit verhaal zo groot zou worden. Met een kleine vrachtwagen verdeelde hij veevoeder en bracht hij het vee naar de slachthuizen. Door de jaren heen nam de vraag om algemene handelsgoederen te vervoeren steeds meer toe. De volumes werden dus groter… en het wagenpark groeide mee. Steeds vaker verschenen ook internationale bestemmingen op de tasklist.

1981 - Een mijlpaal in voorspoedige groeiTransportbedrijf deint uit, de infrastructuur moet volgen

Het bedrijf barste langzaam uit zijn voegen. De bestaande infrastructuur voldeed niet langer om deze expansie op te vangen. In 1981 verhuisde het bedrijf daarom naar de huidige locatie in de Industriezone van Hamont-Achel. Hier beschikte men onder meer over een eigen garage, een was- en een tankinstallatie om het wagenpark te onderhouden. De magazijnen werden gefaseerd uitgebreid en uitgerust met laad- en loskaden. De toekomst kreeg steeds meer vorm.

2011 - 50 jaar streven naar verbindingEen sterke reputatie smeedt internationale banden

Dertig jaar later was Hoeben Transport N.V. een gevestigde waarde in het Belgische en internationale transportgebeuren. De dienstverlening breidde zich uit over gans Europa, met focus op Duitsland, Scandinavië en de Benelux. Er werden steeds meer contacten gelegd met partners en agenten in diverse landen. De beleidsbeslissingen doorheen de jaren wierpen hun vruchten af: de nieuwe structuur en samenwerkingsverbanden creëerden een sfeer van stabiliteit en stelden het bedrijf in staat om aan alle verzuchtingen van klanten te voldoen. In december 2011 vierde Hoeben Transport N.V. zijn 50-jarig bestaan.

2018 - Overname door de Hamofa groepNieuwe perspectieven, zelfde familiecultuur

Ook de nabijgelegen Hamofa groep kende een spectaculaire groei. Beide bedrijven kenden elkaar door en door; ze werkten dan ook al ettelijke jaren goed samen. Die goede verstandhouding kan niet los gezien worden van het feit dat beide ondernemingen hun identiteit als familiebedrijf als grote meerwaarde zien. In September 2018 werd Hoeben Transport N.V. overgenomen door groep Hamofa. Deze kruisbestuiving blijkt de kroniek van een aangekondigd succes.

Hamofa Logistics is uw partner voorbetrouwbaar transport

De nadruk op het woord ‘familiebedrijf’ is hoegenaamd geen toeval. Bij Hamofa Logistics gaat het om meer dan geïsoleerde transacties. Wij gaan voor duurzame partnerschappen, waarbij we onze klanten graag zien groeien. Daarom is vertrouwen voor ons elementair. We stellen dagelijks al ons potentieel (en dat is behoorlijk wat) in stelling om uw vertrouwen te verdienen!

Onderdeel van de Hamofa groep

Hét voordeel van te behoren tot een grote groep zoals Hamofa, is dat we kunnen terugplooien op een bijna onuitputtelijke bron aan kennis in de meest diverse industriële sectoren. Dit geeft ons telkens weer dat streepje voor. Ook het netwerk van de multinational komt ons als transporteur natuurlijk erg goed van pas. Dit zijn enorme troeven die rechtstreeks afstralen op onze klanten.

Een familiebedrijfmet de motor van een multinational

De gespecialiseerde knowhow van Hoeben, aangevuurd door de brede technische expertise én het wereldwijde netwerk van groep Hamofa, blijkt een ware succesformule. Aan de gemoedelijke identiteit, cultuur en visie werd op geen enkele manier getornd. Alle kenmerkende voordelen van een familiebedrijf krijgen nu de extra groeikracht van een succesvolle multinational. Het spreekt voor zich dat deze opmerkelijke troevencombinatie uitmondt in een dienstenpakket dat meedoet aan de top van de nationale en internationale logistieke activiteit. Zowel die familiale cultuur als de grootschaligheid worden dan ook permanent gekoesterd, waardoor we als logistiek bedrijf grenzen blijven verleggen, samen met onze klanten uiteraard.